Hidrafor

Hidrafor

Hidarofor Genel Özellikleri
Bir hidroforun ana amacı, basınçlı suyu tesisatta kullanıma her an hazır bulundurmaktır.
Bir hidroforda başlıca 3 ana kısım vardır.
-    Motor ve Pompa (Motopomp)
-    Otomatik Kontrol Ekipmanları
-    Basınç Dengeleme Tankı (Ayrıca satın alınmalıdır)
Motopomp: Suyu basınçlandırır. ALD hidrofor motorları trifaze ve düşey konumdadır.
Otomatik Kontrol Ekipmanları: Tesisattaki basınç değişikliklerine ve besi suyunun bulunup bulunmamasına göre hidroforun otomatik olarak çalışmasını sağlayan ekipmanlardır.
Basınç Dengeleme Tankı: Ana amacı, su tesisatındaki basınç değişikliklerini dengelemek ve pompanın devreye giriş, çıkış sayısını (şalt sayısı) en uygun sayıda tutmaktır.
 Uç Pompalı Hidrofor Şeması
Parça İsimleri
1-    Manometre
2-    Hidrofor Su Çıkışı
3-    Elektrik Panosu
4-    Kaide
5-    Esnek Hortum
6- Hidrofor Tankı
7-    Hidrofor Su Emişi
8-    Motopomp
9-    Çekvalf
10-    Küresel Vana 11a- Basınç Şalteri 11b- Basınç Transmiteri
Not
Tek pompalı hidroforlarda küresel vana verilmez
Tüm hidroforlarda tank ve esnek hortum ayrıca sipariş verilmelidir. Standart teslimat kapsamında tank ve esnek hortum yoktur.
9
Hidrafor Montajında Yapılması Gerekenler
Hidarafor Yer Seçimi:
Hidroforların çalışacağı yer, yağmur, don gibi dış etkenlerden korunacak şekilde kapalı olmalıdır. Çevresinde bulunabilecek, brülör, kazan gibi ısı kaynaklarından etkilenmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Hidroforun çevresinde bakım ve onarım amacı ile rahatça dolaşılabilecek boşluklar bırakılmalıdır.
Hidrofor depodan beslenecek ise depo ile hidrofor arasındaki uzaklık (yatayda) en fazla 10 metre olmalıdır.
Hidarafor Su Emiş Tesisatı:
Hidrofor su deposundan beslenmelidir. Doğrudan şehir şebekesine bağlantı yapılmamalıdır.
Deponun tabanı hidrofor ile aynı düzlemde olmalıdır. Böylece hidrofor emiş ağzında daima su bulunması garanti edilmiş olur ve pompanın hava yapması engellenir.
Alt seviyedeki depodan emiş kesinlikle yaptırılmamalıdır. Bu tür uygulamalar sonucunda, hidroforda oluşabilecek hasarlar garanti kapsamına girmez.
Emme hattındaki bütün bağlantılar sızdırmaz olmalı, emme borusu içine hava girmemelidir.
Pompaların su emişinde zorlanmamaları gerekir. Tek pompalı hidroforlarda, pompa emiş borusu çapı su giriş çapından bir boy büyük, iki ve üç pompalı hidroforlarda ise emiş kollektörü çapında emiş tesisatı çekilmelidir. Plastik boruların iç çapları galvanize göre dardır. Plastik boru kullanılacaksa galvaniz borunun iç çapını sağlayan boyut kullanılmalıdır.
Diğer Tesisat Koşulları:
Hidrofor girişine şiber vana, çıkışına şiber vana ve çek valf takılmalıdır. Böylece bakım ve onarım için hidroforun tesisattan ayrılması mümkün olacaktır.
Hidroforun tesisata esnek hortumlarla bağlanması tercih edilmelidir. Böylece tesisattaki yükler hidrofora yansımayacak ve ayrıca hidroforun titreşimi ve sesi tesisata geçmeyecektir.
Hidroforun zemine civatalarla sabitlenmesi gerekir. Bu sayede titreşimden doğacak ses çok büyük oranda engellenir.
Su Özellikleri:
Hidrofor da kullanılacak su temiz, katı partikülsüz ve sıcaklığı 0-35 °C arasında olmalıdır. Ortam sıcaklığı maksimum 40 °C olmalıdır. Hidroforun içerisindeki suyun donmasına izin verilmemelidir.
 
Tavsiye edilen montaj şekilleri, bu kitapçığın ekindeki şemalarda gösterilmiştir.
Mekanik Salmastra Ömrünü Uzatmak İçin Alınması Gereken Önlemler:
Mekanik salmastra hidrofordaki en hassas parçalardan biridir. Montaj ve çalıştırma şartlarındaki yanlışlıklar veya yetersizlikler, salmastranın hızla bozulmasına neden olur.Mekanik salmastranın normal ömrü, temiz, soğuk (20°C), katı partikülsüz,
(içinde sodyum karbonat, kalsiyum karbonat bulunmayan) su şartlarında 8.000 saattir. Mekanik salmastra, karbon ile seramik veya paslanmaz yüzey arasında su film tabakası oluşması ilkesine göre çalışır. Çalışma sırasında oluşan bu su filmi tabakası, yüzeylerin birbiri üzerinde sürtünmeden kaymasını sağlar. Su aynı zamanda soğutma görevi de görür. Su filminin oluşmaması ve salmastra yüzeylerinin, aralarında su tabakası olmadan kuru kuruya birbirleri ile sürtünerek çalışmaları 3-5 dakika içerisinde yanarak bozulmalarına neden olur.
Mekanik salmastra aşağıdaki yanlış veya yetersiz çalışma koşullarında çok büyük bir risk altındadır;
•    Motopomp alt seviyedeki depodan emiş yapıyorsa: Bu tür montaj yapılmamalıdır. Emiş ucunda bulunan klapenin kaçak yapma ihtimali vardır. Bu durumda, emiş borusundaki su depoya süzülür, boruda su kalmaz, pompa susuz çalışır.
•    Motopomp ile depo arasında pislik tutucu, çek valf vs. varsa: Deponun tabanı, hidrofor tabanı ile aynı seviyede veya depo hidrofordan yüksekte ise, emiş hattında çek valfe gerek yoktur. Çek valf, su akışını zorlaştırır. Burası aynı zamanda, potansiyel bir tıkanıklık noktasıdır. Pislik tutucu ise, sık sık kontrol edilerek temizlenmelidir. Aksi takdirde yine su akışı engellenecek ve pompa susuz veya yetersiz su ile çalışacaktır.
•    Suyun içinde kum varsa: Kumlu su film tabakası içine de girecek ve yüzeyleri aşındırarak sızdırmazlığın bozulmasına neden olacaktır.
 
HİDROFORUN ÇALIŞTIRILMASI
1-    Su ve elektrik tesisatının uygunluğunu kontrol ediniz.
2-    Su deposunda yeterli miktarda su olduğunu kontrol ediniz.
3-    Susuz çalışmaya karşı (varsa) korumanın uygun olarak kurulu olduğunu kontrol ediniz. (Detaylı bilgi için sayfa 21’e bakınız)
4-    Membranlı tankın montajının doğru yapıldığını ve ön gaz basıncının uygun olduğunu kontrol ediniz. (Detaylı bilgi için sayfa 13’e bakınız)
5-    Hidrofor pompasına su giriş vanasını tamamen açınız.
6-    Hidrofor pompasının (varsa) hava atma tapasını hafifçe gevşetiniz. Depodaki su seviyesi, bu noktadan daha yüksekteyse, bu tapadan bir süre sonra su sızacaktır. Eğer hidrofor emiş yaparak çalışacaksa bu kısımdan su doldurunuz. Daha sonra tapayı sıkıca kapatınız.
7-    Pompayı / pompaları kontrollü olarak kısa süreli çalıştırınız. Pompa millerinin doğru yönde döndüğünü kontrol ediniz. Dönüş yönleri ters ise, elektrik bağlantısındaki uçların yerleri değiştirilmelidir.
8-    Pompanın / pompaların istenen basınç aralıklarında çalıştığını kontrol ediniz. (Pompanın çalışma basınç aralığının ayarlanması işlemi için sayfa 15’e bakınız)
9-    Çok pompalı hidroforlarda pompaların her çalışmada rotasyon yaptığını kontrol ediniz. Hep aynı pompa çalışıyorsa basınç şalteri bağlantılarında hata vardır. Şemadan kontrol ediniz.
10-    Hidroforun devreye alınma işlemi bitmiştir.
 
MEMBRANLI TANK (Basınç Dengeleme Tankı)
Hidroforlarda membranlı tank konusunda farklı uygulamalar vardır;
ALD ve ALDF Hidrofor:
Kullanıcının motopomp grubu ile birlikte membranlı tank kullanması gerekir. Bu tankın seçimi, montajı ve basınçlandırılması aşağıda anlatılmıştır.
Not: Bu hesaplamalar, tank hacminin minimum değerini bulmak içindir. Hesaplama sonucunda çıkan değerden daha büyük tank kullanılmasının hiç bir sakıncası yoktur. Tank hacmi büyüdükçe;
-    Sudaki basınç dalgalanmaları azalır.
-    Motopompun devreye giriş çıkış sesleri azalır.
-    Motorun ömrü uzar.
-    Enerji gideri azalır.
Su tüketim debisinin sosyal kullanıma göre daha standart olduğu endüstriyel uygulamalarda daha küçük tank seçilebilir.
 
ALDF için seçilecek membranlı tankın hacmi, ALD için hesaplanan membranlı tankın en az %10' u büyüklüğünde olmalıdır.
Dikkat: Membranlı tankın maksimum işletme basıncı, pompanın maksimum işletme basıncından daha yüksek olmalıdır.
 
MEMBRANLI TANKIN BAĞLANTISI
Membranlı tankın görevi şalt (Motorun 1 saat içerisinde devreye giriş, çıkış sayısı) sayısını azaltmaktır. Böylece, motopompun küçük kullanımlar için devreye girmesine gerek kalmaz. Dolayısıyla, ne kadar büyük tank kullanılırsa şalt sayısı o kadar azalacaktır.
Membranlı tankların motopomp grubu ile bağlantısı iki şekilde yapılabilir.
1-    Kollektöre Bağlantı:
Hidrofor basma kollektörü üzerinde membranlı tank bağlantı çıkışı vardır. Tank buraya çelik örgülü esnek hortum, galvaniz boru veya plastik boru ile bağlanabilir. Bu bağlantıda en az hidrofor basma kollektöründeki membranlı tank çıkış çapında boru tesisatı kullanılmalıdır. Tesisat küçük çapta çekilirse, tank ile tesisat arasındaki su transfer hızı düşer. Tankdan gerekli verim alınamaz. Hidroforun çalışmasında aksamalar olabilir.
Hidaraforun Tesisata Bağlantı:
Tankı, doğrudan tesisata bağlamakta mümkündür. Bu durumda kollektördeki membranlı tank bağlantı ucu kapatılmalıdır ve tankın motopomp grubuna toplam uzaklığı 5 metreyi aşmamalıdır. Aksi takdirde, basınç şalterinin basınç değişimlerini hissetmesi gecikir ve düzensiz çalışma olabilir.
MEMBRANLI TANKIN ON GAZ BASINÇ AYARI
Motopomp grubu tanksız kullanılamaz. Mutlaka devrede tank kullanılmalıdır. Çalışma basıncı değerlerinin uygun olması kaydıyla, konforal membranlı tanklar bu amaçla kullanılabilir. Membranlı tanklar sevk edilirken içlerine çok az gaz basılır. Membranlı tankın hava basıncı, kullanım şartlarına göre ayarlanmalıdır.
Tank Basıncı = Hidrofor Çalışma Basıncı - 0.5 (bar)
ALDF için tank basıncı = Hidrofor set basıncı x 0,7
Ornek 1:
Hidrofor 5-7 bar arasında çalıştırılıyorsa, tankın hava basıncı 4.5 bar olmalıdır. Ornek 2:
Presostat ayarları 5-7, 4.5-6.5 ve 4-6 bar olan üç pompalı bir hidrofor tankının basıncı 3.5 bar olmalıdır.
Aşağıdaki tablo, ALD hidroforlar için,kullanıcıya yardımcı olmak için hidroforların Sayfa 16’daki basınç değerlerinde çalışacağı düşünülerek hazırlanmıştır.
ALD Hidroforlar için Tanka Basılması Gereken Hava Basıncı Değerleri
Hava basma işlemi yapılırken hidroforun tesisattaki su ile bağlantısı kesilmeli ve varsa hidrofordaki su boşaltılmalıdır. Aksi takdirde, binanın statik su basıncı tank içinde ilave basınca sebep olacak ve doğru ayarlama yapılamayacaktır. Hava basmak için kompresör veya pedallı hava pompası kullanılabilir.
Dikkat:
Hava ile suyun doğrudan temasta olduğu tankların (galvaniz tanklar), hidrofor tankı olarak kullanılması sakıncalıdır. Çünkü bu tür tanklarda, tanktaki hava suyun içerisinde çözünür ve su ile birlikte devamlı tanktan dışarı kaçar. Motopomp grubunda ise azalan bu havayı takviye edecek hava emiş düzeneği yoktur. Dolayısı ile motopomp, tankta azalan havayı takviye etmez. Hava bir süre sonra biter. Tank tamamen su ile dolarak işlevini yapamaz hale gelir. Motorların şalt sayısı aşırı şekilde yükselir.
Dikkat:
Membranlı tankın içindeki havanın basıncı periyodik olarak (her ay vs..) kontrol edilmelidir. Hava, MT içindeki lastik membrandan difüzyonla sürekli suya geçerek veya flanş ve sibop bağlantılarında sızarak azalır. Tank içinde hava basıncı düşerse, hidroforun şalt sayısı artar. Dolayısıyla ses ve sudaki dalgalanma artar.
Hidarafor Ayarı
BASINÇ ŞALTERİ AYARI
Basınç şalterinde iki adet yaylı cıvata bulunur. Uzun d vata çalışlırma basıncım ay adar. Kısa cıvata ise durdurma basıncım ayalar.
1’ Kısa cıvatayı sonuna kadar gevşetiniz.
2- Uzun cıvatadan pompanın devreye girme basıncını ayarlayınız.
S- Daha sonra kısa cıvatayı İstediğiniz durma basıncına ulaşıncaya kadar sıkınız.
ALD HİDROFORLARDA CİHAZ TİPİNE GÖRE BASINÇ ŞALTERİ AYARI
Tek pompalı hidrofodann basınç şalteri ayadan arka sayfadaki tabloya göre servis tarafından kullanım yednde ayarlanmalıdır.
İki ve üç pompalı hidroforların basınç şalterleri fabrikada tablo 3'e uygun şekilde ayarlanıp gönderilir.
Tek Pompalı Hidrofor:
Not İki ve üç pompalı hidroforlarda, basınç şalterinin su koçu darbesinden etkilenmesini önlemek için motopompun sinyali algılamasında yaklaşık 3 saniyelik gecikme vardır. Ayar sırasında bu gecikme, standart sapma olarak gûzönünde bulundurulmalıdır.
Ayarlama yapılması için hidroforun manuei modda çalıştırılması gerekir.
DİKKAT: Manuei modda basınç şalteri devrede olup, verdiği çıkışa göne motopompu durdurup çalıştırmaktadır
16
Basınç şalteri ayarı aşağıdaki şekilde yapılmalıdır.
1.    Hangi basınç şalterlerinin, hangi değerlere ayarlanması gerektiğini aşağıdaki tabloya bakarak belirleyiniz.
2.    Hidroforu manuel moda alınız. Bu amaçla sayfa 20'de gösterilen 2 no'lu düğmeye 10 sn. süre ile basınız.
3.    Basınç şalteri ayarlamasını yaparken sadece bir motopompun kullanılması yetecektir. Motopomp çalıştırılarak tesisattaki basınç arttırılacak, drenaj vanasından su boşaltılarak (veya suyun tesisatta kullanılması beklenerek) basınç düşürülecektir. Basınç şalterleri bu basınç değişiklikleri sırasında ayarlanmalıdır.
4.    Motopompu çalıştırınız. Bu amaçla 6 no ile gösterilen düğme kullanılır. Düğmeye bir kere basıldığında motopomp çalışmaya başlar. Bir daha basılırsa motopomp durur.
5.    Önce düşük basınç şalterini ayarlayınız. Bu amaçla yukarıda bildirilen kısa ve uzun civataları kullanınız.
6.    Hidrofor iki pompalı ise, yüksek basınç şalterinin de ayarlanması ile işlem son bulur. Üç pompalı ise, düşük basınç şalterinden sonra orta basınç şalteri, sonra da yüksek basınç şalteri ayarlanmalıdır.
7.    Basınç şalteri ayar işlemleri bittikten sonra sayfa 20'de gösterilen 3 no'lu düğmeye basılarak hidroforu otomatik moda alınız.
8.    Otomatik modda hidroforun istenen basınç değerlerinde çalıştığını, motorların sıralı olarak devreye girip çıktıklarını kontrol ediniz.
Tablo 3: Hidrofor Basınç Şalteri Ayar Tablosu
Kalkış, duruş değerlerinin birimi Bar’dır.
ALDF HİDROFORLAR SET BASINCI VE MİNİMUM FREKANS AYARI
1. Set Basıncı ( Gerekli Basınç ) tesisat koşullarına göre belirlenecektir.
Set Basıncının Belirlenmesi
Gerekli Basın; - Hmin (mSS) - h + Ah + 15
h • Hidroforun bulunduğu yer ile en üst kullanım kat arasındaki yükseklik (metre)
Ah - Tesisattaki armatür, su saati, kireçlenmiş boru gibi etkenlerden oluşan basınç kaybı. Ah, yüksekliğin (h) %20si olarak kabul edilir.
Ah = 0.2h
15 - En üst kullanım yüksekliğinde olması gereken basınçtan hareketle bulunan değer. Örneğin; 1.5 bar basınç için 15 metre. İstenen basınç değişirse bu değer de değişir.
2. Set Basıncı hidrofor paneli üzerinden set edilecektir.
Set Basıncının Ayarlanması
-    Aşağı-yukarı ok tuşlarıyla PİD Parametre seçilir.
-    MAN. tuşuna basılarak PİD parametreleri içine girilir.
-    Aşağı-yukarı ok tuşlarıyla Referans değeri seçilir.
-    MAN. tuşuna basılarak Referans değeri içine girilir.
-    Aşağı-yukarı ok tuşlarıyla Referans değeri istenen basınca ayarlanır.
-    MAN. tuşuna basılarak Referans değeri onaylanır ve işlem tamamlanmış olur.
 
3. MİNİMUM FREKANSIN BELİRLENMESİ
 
BASINÇ TRANSMİTTERİ
 
SUSUZ ÇALIŞMAYA KARŞI KORUMA
Alarko hidroforları için “ susuz çalışmaya karşı koruma” konusunda farklı uygulamalar vardır.
ALD Hidroforları:
Koruma standart teslimat kapsamındadır. Su seviye flatörü kullanılır. ALDF Hidroforlar :
Minimum basınç ve su seviye flatörü koruması mevcuttur.
2: Su Seviye Flatörünün Depoya Yerleştirilmesi
Depo boş- Hid[olbr    Depo dolu. Hidrofor çalışır.çalışmaz.
POMPALARDAN BİR TANESİNİN SÖKÜLMESİ
İki veya üç pompalı hidroforlarda, pompalardan birisinin onarım ya da bakım nedeniyle sökülmesi durumunda geriye kalan pompa veya pompalar elektrik bağlantılarında değişiklik yapılmasına gerek kalmadan çalışmasına devam edebilir. Sistemin çalıştırılabilmesi için aşağıdaki yol izlenmelidir.
•    Hidroforun enerji girişindeki ana şalteri kapatınız.
•    Pano içindeki, sökülecek pompaya ait sigortayı kapatınız.
•    Pompanın motor kablo bağlantılarını sökünüz. Açığa çıkan uçları izole ediniz.
DİKKAT: Sigortanın yanlışlıkla açılması halinde bu uçlara enerji gelir. Bu nedenle, olası tehlikeleri önlemek için kablo uçları açılmayacak şekilde izole edilmelidir.
•    Pompanın su giriş vanasını kapatınız ve flanşlardan pompayı ayırınız (Bu hattaki çek valf suyun geri gelmesine engel olacaktır. Bu ucun körlenmesine gerek yoktur).
•    Ana şalteri açarak sisteme enerji veriniz.
MONTAJ ŞEMALARI
ALD ve ALDF Serisi
   Bina
3.    VANA
4.    FLATÖRLÜ MUSLUK
5.    PİSLİK TUTUCU SÜZGEÇ
 
2 VE 3 POMPALI HİDROFOR DİJİTAL KUMANDA PANOLARI
İki ve üç pompalı hidroforlarda pano kapağına monteli, içinde mikroişlemci ve LCD ekran bulunan kontrol paneli bulunmaktadır.
Kontrol paneli ön yüzü aşağıda görülmektedir. Panel pompa sayısına göre değişir. deki pano üç pompalı hidrofora aittir.
1.    LCD Ekran: Hidroforun o anki çalışma modu ve diğer bilgiler görülebilir.
2.    Manuel Butonu ve Işığı: Manuel moda geçiş için kullanılır. Manuel modda pompalar basınç şalteri kumandasından çıkarlar. Sadece 6 no ile gösterilen butonlara basılarak durdurulabilir veya çalıştırılabilirler. Yanlışlıkla manuel moda geçilememesi için, buton ancak 8-10 saniye basılı tutulursa manuel moda geçilebilir. Bu moddan çıkmak için otomatik butonuna basılması veya panonun ana şalterinden enerjinin kesilmesi gerekir.
3.    Otomatik Butonu ve Işığı: Otomatik moda geri dönmek için kullanılır.
4.    Parametre Değerleri Değiştirme Butonu: Bu buton şifre girilirken ve girildikten sonra işlev görür.
5.    Parametre Değerleri Değiştirme Butonu: Bu buton şifre girilirken ve girildikten sonra işlev görür.
6.    Pompa Butonları: Pompaları manuel modda durdurmak ve çalıştırmak için kullanılır. İlk basıldığında, bağlı olduğu pompayı çalıştırır, tekrar basılırsa durdurur.
7.    Çalışma Işıkları: Pompa çalışırken yeşil ışık yanar.
8.    Arıza Işıkları: Pompada arıza olursa ve durmuşsa kırmızı ışık yanar.
 
GEREKLİ TELEFONLAR
Gaz Arıza
187
Yanaın İhbar
110
Polis İhbar
155
Jandarma İhbar
156
Su Arıza
185
Elektrik Arıza
186

 

Etiketler: hidrafor hidrafor hakkında bilgi hidrafor temel parçaları hidrafor kullanımı