Eca Kombi Confeo Premix Hata Kodları

Eca Kombi Confeo Premix Hata Kodları

Eca Confeo Premix Arıza Kod Listesi ( Error Code )
Hata
Arıza Kodları
Hata/Arıza Tanımları
 
Sıcaklık
01
Aşırı sıcaklık kilitlenmesi
06
Aşırı sıcaklık uyarısı
07
Baca gazı aşırı sıcaklık kilitlenmesi
12
KD gidiş suyu sensörü (NTC) arızası
13
Baca gazı sensörü (NTC) arızası
14
SKS sensörü (NTC) arızası
(Yalnızca harici bir boyler bağlanabilen kazanda mevcuttur)
16
KD dönüş suyu sensörü (NTC) arızası
 
Alev Denetimi
04
Alev sinyali yok uyarısı
05
Alev kaybı uyarısı
11
Alev devresi arızası
 
Elektrik
32
Voltaj uyarısı
 
Su Basıncı & Akış denetimi
40
Düşük Su basınç uyarısı
42
Su akış denetimi uyarısı
 
Gaz Valfi
20
Gaz valfi devresi arızası (V1/V2)
 
Diğer
24
Fan hızı arızası
30
CRC - uzman parametresi hatası
31
CRC - güvenlik parametresi hatası
34
CRC - BCC-ID hatası
35
BCC yok (takılmamış)
36
CRC - BCC-data hatası
37
Farklı BCC yazılımı (firmware)
38
Hatalı BCC - ID numarası
39
Hatalı BCC montajı
50
BCC aktivasyon
52
BCC kopyalama
99
Sistem hatası
Hata/Arıza ve arıza kodu
Muhtemel Neden
Çözüm
ON/OFF düğmesi 'ON' konumuna
getirilmesine rağmen cihaz
çalışmıyor
- Cihaza elektrik gelmiyodur.
- Prizi ve sigortaları kontrol ediniz.
Baca gazı aşırı sıcaklık kilitlemesi
-    Yetersiz baca çekişi olabilir.
-    Yetersiz veya hiç su akışı
-    Baca bağlantılarını kontrol ediniz.
-    Su devrelerini kontrol ediniz.
07
olmayabilir.
- Baca gazı (NTC) sensörü
işletme değerini aşmış
(limitsıcaklık 105 °C' dir).
-    KD giriş vanası ile radyatör
vanalarının açık olup olmadığını
kontrol ediniz.
-    Reset butonuna basınız.
-    Reset sonrası kilitlenme durumu
devam ediyorsa (veya
tekrarlanıyorsa) Teknik Servise
haber veriniz.
Aşırı sıcaklık kilitlenmesi
- Eğer KD su sıcaklığı 105 °C' nin
üzerine çıkarsa, aşırı sıcaklık
-    Su devrelerini kontrol ediniz.
-    KD giriş vanası ile radyatör
01
kilitlenmesi meydana gelir.
vanalarının açık olup olmadığını
kontrol ediniz.
-    Reset butonuna basınız.
-    Reset sonrası kilitlenme devam
ediyor ise (veya tekrarlanıyorsa)
Servis Çağırınız
Aşırı sıcaklık uyarısı
06
- Eğer KD su sıcaklığı 95 °C' nin
üzerine çıkarsa, sistem bloke olur.
-    KD su sıcaklığı 80°C' nin altına
düşmedikçe, cihazınız bloke
durumda kalacaktır.
-    Tekrarlanıyorsa Teknik Servise
haber veriniz
KD gidiş suyu sensörü (NTC) arızası
12
-    ilgili kablolar kopmuş veya
bağlantısı yerinden çıkmış olabilir.
-    ilgili kablolar birbirine temas etmiş
olabilir.
- Teknik Servise haber veriniz
Baca gazı sensörü (NTC) arızası
13
-    ilgili kablolar kopmuş veya
bağlantısı yerinden çıkmış olabilir.
-    ilgili kablolar birbirine temas etmiş
olabilir.
- Teknik Servise haber veriniz
SKS sensörü (NTC) arızası
14
-    ilgili kablolar kopmuş veya
bağlantısı yerinden çıkmış olabilir.
-    ilgili kablolar birbirine temas etmiş
olabilir.
- Teknik Servise haber veriniz
KD dönüş suyu sensörü (NTC) arızası
16
-    ilgili kablolar kopmuş veya
bağlantısı yerinden çıkmış olabilir.
-    ilgili kablolar birbirine temas etmiş
olabilir.
- Teknik Servise haber veriniz
Hata/Arıza ve arıza kodu
Muhtemel Neden
Çözüm
Alev sinyali yok uyarısı
04
- Elektronikateşleme
gerçekleşmemiştir. 3 ateşleme
denemesinin ardından brülörde
alev oluşmadığında meydan gelir.
-    Reset butonuna basarak
ateşlemeyi devam ettiriniz.
-    Reset sonrası otomatik
ateşlemeden sonuç alamıyorsanız
gaz giriş vanası açık mı kontrol
ediniz.
-    Tüm denemelerden sonuç
alamıyorsanız Teknik Servise
haber veriniz.
Alev kaybı uyarısı
05
- Kombi çalışırken brülörde alev
kaybı olduğunda meydan gelir.
-    Reset butonuna basarak
ateşlemeyi devam ettiriniz.
-    Reset sonrası otomatik
ateşlemeden sonuç alamıyorsanız
Servis Çağırınız
Alev devresi arızası (yalış alev sinyali)
11
- Gaz valfi kapalı iken brülörde alev
algılanırsa meydana gelir.
-    Reset butonuna basınız.
-    Reset sonrası hata durumu
devam ediyor ise ECA yetkili
servisine haber veriniz.
Voltaj uyarısı
32
- Şebeke voltajı 160 V AC' den
düşük olduğunda meydan gelir.
- Voltaj normal değerine geri
dönmedikçe sistem bloke vaziyette
kalır ve ısı talepleri karşılanmaz.
Düşük su basınç uyarısı
40
-    Su basınç sensörü cihazınız için
sakıncalı düşük su basıncı
(0,4 bar) algıladığında sistem bloke
olur.
-    ilgili kablolar kopmuş veya
bağlantısı yerinden çıkmış olabilir.
-    ilgili kablolar birbirine temas etmiş
olabilir.
-    Su basıncı normal değerine geri
dönmedikçe sistem bloke vaziyette
kalır ve ısı talepleri karşılanmaz.
-    Vanalarınızı ve tesisatınızı
kaçaklara karşı kontrol ediniz.
-    Sistemin su basıncı normal
değerinde ise
Servis Çağırınız
Gaz valfi devresi arızası (V1/V2)
-
- Servis Çağırınız
20
 
 
Fan hızı arızası
24
- Fan hızı, çalışma limitlerinin dışına
çıktığında meydan gelir.
- Servis Çağırınız
Su akış denetimi
42
-    Kalorifer devresinde yetersiz veya
hiç su akışı yok
-    Pompa zarar görmüş veya ilgili
kablolar yerinden çıkmış olabilir.
-    Su devrelerini kontrol ediniz.
-    KD giriş vanasının açık olup
olmadığını kontrol ediniz.
-    Reset butonuna basınız.
-    Reset sonrası kilitlenme devam
ediyor ise Teknik Servise
haber veriniz.
Hata/Arıza ve arıza kodu
Muhtemel Neden
Çözüm
CRC - uzman parametresi hatası
30
 
- Servis Çağırınız
CRC - güvenlik parametresi hatası
31
 
- Servis Çağırınız
CRC - BCC-ID hatası
34
-BCC kazan ile uyumlu değil. Yanlış
BCC takılı.
- Servis Çağırınız
BCC yok (takılmamış)
35
- BCC takılmış ve çıkarılmış.
- Servis Çağırınız
CRC - BCC-data hatası
36
 
- Servis Çağırınız
Farklı BCC yazılımı (firmware)
37
Ana kartın program yazılımı ile BCC
yazılımı aynı (denk) değil.
- Servis Çağırınız
Hatalı BCC - ID numarası
38
- BCC kazan ile uyumlu değil. Yanlış
BCC takılı.
- Servis Çağırınız
Hatalı BCC montajı
39
- BCC'nin montajında hata var.
- Servis Çağırınız
BCC aktivasyon
50
- BCC aktivasyon prosedürü
tamamlanmamış.
- Servis Çağırınız
BCC kopyalama
52
- BCC aktivasyon prosedürü
tamamlanmamış.
- Servis Çağırınız
Sistem hatası
99
- Elektronik kart arızalı.
- Servis Çağırınız

-    Cihazınızın her yıl mevsim başında genel bakımı yapılmalıdır, Bakım işlemlerini mutlaka Yetkili Servis Veya Uzman Teknik Servislere Yaptırınız.

Etiketler: Eca Kombi Confeo Premix Hata Kodları