Demirdöküm Sargon Premiks Kombi Arıza Kodları

Demirdöküm Sargon Premiks Kombi Arıza Kodları

SARGON PREMİKS KOMBİ ARIZA KODLARI
Hata Kodları
Cihazda herhangi bir hata ortaya çıktığında bu hata LCD ekranda gösterilir.
FO :        Duşuk basınç hatası
Fİ :                Aşırı ısınma emniyet termostatı hatası*
F2 :              Kullanım suyu sensoru hatası
F3 :              Tesisat suyu sensoru hatası
F4 :              İyonızasyon hatası (Cihaz rcsctı gerektirir.)
F5 :              Hava akışında problem
F6 :              Dış hava sensoru hatası
F7:           Fan geri besleme sinyal problemi
F8:           İstenilen fan donuş hızında problem
F9:           Fan durması gerekirken,tanın çalışması problemi
OC :         Dış hava sensorunun bağlandığını ve ana kartın dış hava sensorune göre ayar
yaptığını kombi açıldığında yanıp sönerek belirtir. Bu durumda tesisat suyu sıcaklık ayar düğmesi -/+ 5*C aralıkta ayar sağlar.
OC :    Dış hava sensorunun devrede olmadığını gösterir.                                        
•   P7 - Ateşleme Kapasitesi Ayarı: Cihazın ateşleme esnasında brulorc vereceği gaz miktarını, gaz valfının minimum ve maksimum ayarı arasında ayarlamayı sağlar. Potansiyometre saat yönünde kapasiteyi arttırır, tersi vondc azaltır.
•   P5 - Anti Cycle Time ayan: Tesisat ısı talebi sonucunda cihazın devreye girme suresini tayın eder. Potansiyometre saat yönünde çevrildiğinde sure artar, saat yönü tersinde azalır. Potansiyometre minimumdayken sure 0, maksimumdayken 255 saniyedir.
•   P2 - Tesisat Kapasite Ayarı: Cihazın kapasitesinin sınırlandırılması istendiğinde potansiyometre saat yonunun tersine çevrilerek kapasite azaltılır. Bu kapasite sınırlaması kullanım suyunu etkilemez.
•   P4 - Cihaz Kapasite Ayarı: Cihazın kapasitesi ayarlanır.Bu potansiyometre fabrika ayarındadır ve değıştırılmcmelıdır.

 

Etiketler: Demirdöküm Sargon Premiks Kombi Arıza Kodları