Demirdöküm Rc İsofast Kombi Arıza Kodları

Demirdöküm Rc İsofast Kombi Arıza Kodları

İSOFAST RC KOMBİ ARIZA KODLARI
 
1
Ivonizasvon Hatası: Alev hıssed ilemedi.
2
1 lava akış halası: Hava akis anahtarı (prese stat) basıncı hissedemedi.
3
Tekrar eden lava akis hatası: (Hata 2) 2 saat 40 içinde 3 defa tekrarladıvsa
4
Ivonizasvon Hatası: Çalışma sırasında alev kesiliyor.
5
Aşırı ısınma hatası
6
Isıtma devresi iCTN 2) hatası
7
Sıcak su dev resi (CTN 1) hatası
8
MICROFAST dev resi (CTN 3) hatası
9
Kullanım suvu devresi basınç sensörû (Cpl hatası
10
Isıtma dûnûş (CTN 5) hatası
II
Ana karttan sinval alınamıyor.
12
Aravûz kartından sinval alınamıyor.
13
Ana kart arı/ası
14
Isıtma sıcaklığı 9$°C üzerinde
15
Gaz mekanizması step motoru hatası
16
Ivonizasvon hatası: Alev brûlör söndükten sonra 5 sn. devam edıvor.
17
Voltaj 170 volt a/e den az
18
Kullanıcı aravüz kartında hata
19
Isıtma sensOrü CTN 2 haili defcil
20
Aravûz kartı ile ana kart uyumsuz
21
Su sirkülasyon hatası
23
Sıcaklık 5°C/sn den daha hızlı yükseliyorsa
Aksesuar haberleşme halaları
33
TAİ haberleşme İta tası
34
Dış hava sensörû ile haberleşme hataları
35
Haberleşme röleleriyle ıleılı hata
36
TA2 haberleşme hatası
38
TAİ hatası
39
Dış hava sensörû hatası
40
1 laberleşme role hatası
41
TA2 hatası
ISOFI.OOR modülü halaları
65
Zemin akış devresi hatası (CTN9)
66
Isıtma dûnûş devresi hatası (CTN8j
67
MICROFAST ünite termısiûr devresi hatası (CTN7)
68
RadvatOr bölgesi ısıtma dönüş termistör hatası (CTN6)
M
Yerden ısıtmada »yırı ısınma hatası (Kİ)
70
Üçyollu vana hatası (Yerden ısıtma devresi V3V-2)
71
Üçyollu vana hatası (Radyatör devresi V3V-1 j
72
ISOFLOOR elektronik dev re hatası
73
Yerden ısıtmada sıcaklığın 5 l°C fazla oluşu
75
Yerden ısıtmada sirkülasyon latası
 
 
81
Step motor hatası
82
Ana kart latası

 

Etiketler: Demirdöküm Rc İsofast Kombi Arıza Kodları