Demirdöküm Nitron Kombi Genel Bilgi

Demirdöküm Nitron Kombi Genel Bilgi

Girilen programlardan saatleri üst üste çakışanlar var ise:

•    Haftalık programlar günlük programlardan öncelikli kabul edilir.

•    Aynı günde çakışan programlar var ise başlangıç saati olarak en erken başlama ve bitiş saati olarak da en geç bitiş saati kabul edilir.

ÖRNEK: Aynı gün içerisinde 8:30’da başlayıp 13:30’da biten ve 11:30’da başlayıp 16:30’da biten iki ayrı programınız varsa kombiniz başlangıç saati olarak en erken başlangıç saati olan 8:30’u ve bitiş saati olarak da en geç bitiş saati olan 16:30'u kabul edecek ve 8:30 -16:30 saatleri arasında kesintisiz olarak çalışacaktır.

Kaydedilen Programı Değiştirme

O gün için daha önceden girilmiş program(lar) var ise bu programlardan başlangıç saati en yakın olan program ekranda "Pr:XX” (XX, iki basamaklı bir sayıyı ifade eder) şeklinde gözükür.

•"+” tuşunu kullanarak değiştirmek istediğiniz programa geliniz, ve “ - ” tuşu ile ON time yani açılma saatine giriniz. Değiştirmek istedğiniz saat açılış saati ise "set” tuşuna, değiştirmek istediğiniz saat kapanma saati ise bir kez daha “ - ” tuşuna basarak OFF zamanını ekranda görünüz ve “set” tuşuna basnıız.

•    Yeni kaydınız için “Zamanlayıcı Ayan” bölümündeki işlemleri yapınız.

Kaydedilen Programı Silme

O gün için daha önceden girilmiş program(lar) var ise bu programlardan başlangıç saati en yakın olan program ekranda "Pr:XX” (XX, iki basamaklı bir sayıyı ifade eder) şeklinde gözükür.

•    “+” tuşunu kullanarak silmek istediğiniz programa geliniz ve “ - ” tuşu ile ON time yani açılma saatine giriniz.

•    “Set” tuşuna basınız. (Ekranda, seçilen programa kayıt yapılmak üzere “ON” yazısı ve Saatin ilk hanesi yanıp sönmeye başlar.)

•    “+” ve tuşlarını kullanarak saatin ilk hanesini şekline getiriniz.

•    “Set” tuşuna basınız. (Böylece programı silmiş olacaksınız.)

ÖRNEK: Kombinizin hafta içi her gün 16:30-22:00 saatleri arasında çalışmasını istiyorsunuz. Ayar ekranını açmak için “Set” tuşuna, ekranda O işareti belirene kadar 2 saniyeden uzun, 5 saniyeden kısa süre ile basılı tutunuz ve parmağınızı kaldırınız. Ekranda (S) işareti belirecek ve haftanın günleri yanıp sönmeye başlayacaktır. 1,2, 3,4 ve 5 rakamlarının aynı anda yanıp söndüğünü görene kadar “+” tuşuna arka arkaya basınız. Bu rakamların aynı anda yandığını gördüğünüzde bir kez “Set” tuşuna basınız. Kombinizi hafta içi çalıştırmak isteğiniz kaydolacak ve ekrana “Pr:01” şeklinde, size programın numarasını belirten bir ifade gelecektir. Bu yazıyı gördükten sonra bir kez “Set” tuşuna

basınız. Ekranda "ON” yazısı ve “    :    ” görüntüsü

belirecek ve saatin birinci hanesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Kombinizin çalışmaya başlama saatini 16:30 olarak ayarlamak için bu hanede “1” rakamını görene kadar"+” tuşuna arka arkaya basınız. “1” rakamını gördükten sonra “Set” tuşuna bir kez basınız. İkinci hane yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu hanede de “6” rakamını görünceye kadar “+” tuşuna arka arkaya basınız. “Set” tuşuna bir kere basınız. Üçüncü hane yanıp sönmeye başlayacaktır. Burada “3” rakamını görene kadar “+” tuşuna arka arkaya basınız. “Set” tuşuna basınız. Ekrandaki “ON” yazısı kaybolacak ve “OFF” yazısı

ve tekrar “    : _ görüntüsü belirecektir. Burada da benzer

işlemleri tekrarlayarak 22:00 saatini giriniz. Bu işlemi yaptiktan sonra ekranda “Pr:02” belirecektir. “Set” tuşuna bir kez basınız. “ON” yazısı tekrar belirecektir. Hafta içi için yeni bir zaman ayarı girmek için yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız. Hafta içi için yeni bir zaman ayarı girmek istemiyorsanız bir kez “Set” tuşuna basınız. Farklı gün veya günler için program ayarı yapmak istiyorsanız ayar ekranını açmak için “Set” tuşuna, ekranda £) işareti belirene kadar 2 saniyeden uzun, 5 saniyeden kısa süre ile basılı tutunuz ve parmağınızı kaldırınız. Sonrasında, yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.

Etiketler: